SELECT * FROM bildarkiv ORDER BY fotograf


Motiv och beskrivning
Motivdatum
Socken
Fotograf
Ämnesord
Löpnummer
Sidan 1
      Nästa >
Bild/Löpnr Beskrivning Socken Fotograf Motivdatum

Löpnr: 6612
Kassakvitto från Ernst Gustafsons Speceri-. Charkuteri- & Diversehandel. Kvittot är på 28 öre och stämplat 2 november, årtal okänt. Affären hade telefonnummer 21 och låg i hörnet av Stockholmsvägen, nuvarande Karlbergsvägen, och Skolvägen. Huset kallades Kristineborg efter förre ägarens, Gustaf Palmblad, hustru Kristina. Affärshuset stod klart 1906. 1921 började Ernst Gustafson som springpojke, 1930 överlät Palmbad rörelsen till Ernst och när Palmblad avlidit 1941 köpte Ernst affären och byggde om affär- och bostadshuset 1943. 1959 övertog Sture Sivertsson och byggde 1973 om det gamla huset till enbart bostad och en nybyggd flygel blev ICA Rickeby. Se Lanthandlare i Vallentunasocknarna vid Roslagsbanan 1988Vallentuna1945

Löpnr: 7011
På baksidan av torpet Fagermoda kör torpets ägare Carl-Henrik Andersson sin traktor. Stugan som skymtar till höger i bild var en gammal kolonistuga som man hämtat från Kungsholmen i Stockholm. Original och uppgifter Nolle Andersson, son till Carl-Henrik Andersson.Vallentuna1960

Löpnr: 6611
Folkskolläraren och bibliotekarien Bernhard Bengtssons familj köpte mjölk från prästgårdsarrendatorn Ragnar Eriksson. Här en kvitterad räkning från 1 januari 1947 på 94 liter mjölk à 32 öre litern samt 2 kärvar för 1 krona, totalsumma 31 kronor och 8 öre Vallentuna1947-01

Löpnr: 6693
Täby järnvägsstation med kioskej inom kommunen1940

Löpnr: 149
Delkopiering av karta över Wallentuna socken 1630. Ägor som tillhör Åby och Mölneby (Molnby)Vallentuna1630

Löpnr: 1082
Teckning av Evert Milles, arkitekt vid ombyggnaden av Vallentuna kyrka 1937.Vallentuna1937

Löpnr: 1727
Vinjett och beskrivning till Vallentuna kyrkospel Vallentuna kyrkospel skrevs på senhösten 1967 av Torsten Segebladh Vallentuna. Det uppfördes tredje söndagen i advent den 17 december samma år till musik av Kurt Wallis Petterson och under medverkan av Kerstin Lundqvist och Clary Magnusson Till följande års uppförande lades en inledning och musiken skrevs delvis om. Året därpå, 1969, uppfördes spelet ånyo, och kommer för fjärde gången uppföras i år, 1970, i tre kyrkor i Vallentuna och Össeby Vallentuna kammarorkester Vallentuna hembygdskör och kyrkokörerna Musikskolans elever och andra lokala krafter i olika åldrar har skapat en tradition genom detta Vallentuna kyrkospel.Vallentuna1967

Löpnr: 1825
Faktura från Loviselunds diversehandel. Loviselunds handelsbod. Fakturan är ställd på jungfrun Elvira Sursta och påskriven av affärens ägare Konr. Österberg D 19/10 94. Slutsumman är på 19 kronor och 90 öre. Bl a kostar ett par kängor 7:50, skärp till snörliv och blusliv 5 krVallentuna1894

Löpnr: 1824
Faktura från Loviselunds diversehandel, Loviselunds handelsbod i slutet av 1800-talet. Fakturan är ställd på drängen Karl Persson Sursta men överförd på husbonden F Gustafsson i Sursta. Slutsumman är på 46 kronor och 65 öre. Bl a kostar ett par skor 5:25, ett par stöflar 12:- och en ylletröja 2:50Vallentuna1894

Löpnr: 144
Karta över Wallentuna härad. Från vänster Lindös torps ägor, Wästlunda torp, Wäsby ägor, Ekeby ägorVallentuna1630
Sidan 1
      Nästa >