SELECT * FROM bildarkiv ORDER BY sockennamn


Motiv och beskrivning
Motivdatum
Socken
Fotograf
Ämnesord
Löpnummer
Sidan 1
      Nästa >
Bild/Löpnr Beskrivning Socken Fotograf Motivdatum

Löpnr: 5110
Gunnel Johansson i barnvagn vid Karlborg i Angarn. Gunnel är dotter till Signe och Edvard Johansson som arrenderade Karlborgs handelsbod i Angarn under åren 1918-1948. Edvard dog 1938, hustrun Signe drev sedan handeln ensam, dottern Gunnel var biträde och skötte också postkontoretAngarnSigne Johansson1924

Löpnr: 5445
Vy söderut genom kyrkporten i Angarns kyrka. Bostadshuset söder om kyrkan är den gamla lanthandeln Karlborg, i verksamhet till mitten av 1960-taletAngarnGun Hillbo1998-09-21

Löpnr: 5447
Carl Eric Norberg med hustrun Jenny och barnen Gotthold, Georg och Alexis. Familjen bodde i Nannyberg, Rävsta i Angarn. Fotograf är förmodligen Georg, foto ca 1912-1914. Stugan var från början garvarstuga i Brottby vid ån och flyttades tilll sin nuvarande plats 1890. Carl Erik Norberg var fjärdingmanAngarnGeorg Norberg1913

Löpnr: 6411
Bergsättra i Angarn med bensinstation och kafé, en samlingspunkt för unga och gamla i Angarn. vid busshållplatsen för trafiken Stockholm - Norrtälje. Kaféet drevs av Ruth Axén. Fastighetsbeteckningen var Lundby 1:2. Huset finns kvar 2006, ligger i korsningen Gamla Norrtäljevägen och gamla grusvägen mot VallentunaAngarnL Friberg förlag1945

Löpnr: 6125
Tre herrar, fr v Gösta Gustavsson från Kinnekulle, Högberg från Rocksta och Edvard Johansson från Karlberg på vandring, förmodligen i skogen på Rockstas ägor.AngarnSigne Johansson1930

Löpnr: 5903
Gamla mejeriet i Angarn. Förmodligen är det mejerskan, Anna Justina Hellbom som står vid mjölkflaskan på vagnen. Bönderna turades om att köra mjölken till Vallentuna järnvägsstation för vidare transport till Stockholm med Roslagsbanan. Mejeriet brann senare ner och mejerskan omkom. Erik Johanssons pappa berättade att han på kvällen före branden sett två personer avteckna sig mot rullgardinen i övervåningen där mejerskan bodde.Angarnokänd1910

Löpnr: 5076
Kor på bete i Angarn. Hästar med vagn och bilar måste öppna och stänga grindar när vägen gick rakt igenom beteshagarnaAngarnokändsaknas

Löpnr: 5077
Ida och Martinus Solem var båda lärare i Angarns skola. Ida var småskollärarinna och Martinus slöjdlärare och orgelbyggare. Paret flyttade sedan till LjusdalAngarnRehnströms atelier1920

Löpnr: 5647
Vallentuna kommun låter gräva ner bredbandskabel mellan Vallentuna och Angarn längs Angarnsvägen. T v syns runhällen vid Åsta. Någon observant kommuninnevånare slog larm att grävskopan körde över runhällen, men så var inte fallet efter kontroll av kommunantikvarie Pernilla JärverothAngarnPernilla Järveroth2000-09

Löpnr: 5913
Angarns kyrkskola. Skolfotografi med lärarinnan fröken Elin Fromm . T v om lärarinna sitter Adèle Hammarström, senare gift Nilsson, flickan som sitter på marken med korslagda ben är Lilly Carlsson, 1914 gift med Gustav Johansson på Rävsta gård. Övriga personer okända. I bakgrunden syns Åsta kvarn, som brann ner i april 1934Angarnokänd1900
Sidan 1
      Nästa >